Angular 2 - Can't bind to 'ngModel' since it isn't a known property of 'input'

Hatanın yaşanmasının nedeni, proje Angular CLI ile scaffolding yapıldığında, app.module.ts dosyasının içerisine @angular/forms import unun yapılmamış olması, manuel yaparak düzenliyoruz.

app.module.ts dosyanızın içerisine ağağıda altı çizili olan satırları ekleyin.
(Add the following lines to app.module.ts(underlined rows))

import { FormsModule } from '@angular/forms';

@NgModule({ 
imports: [ [...] FormsModule ], [...] })